Informace o nás

 

Petanque Stolín patří mezi průkopníky tohoto sportu v ČR. Klub byl založen v roce 1996 a jeho činnost je zaštítěná Českou asociací pétanque klubů (ČAPEK). Zakladateli klubu jsou rodiny Ježkova, Smolova a Vejrkova ze Stolína.

Výše jmenovaní jsou opravdu průkopníci tohoto sportu v ČR. Při své zahraniční dovolené viděli, jak se hraje nějaká hra v parku s kovovými koulemi a zjistili, že se jmenuje pétanque. Jelikož se jim hra zalíbila, zajistili si nezbytné vybavení pro hru ze zahraničí a zkoušeli experimentálně její hru. Kdo někdy zkoušel pétanque hrát, pochopí jistě, proč u tohoto sportu zůstali a rozvíjeli ho i v rámci celé ČR. Postupně se dařilo získat přesná pravidla a pro tuto krásnou hru se snažili přesvědčit i další hráče. Jejich počet neustále rostl. Založit organizaci, která bude záštitou, byla nutnost. To bylo i impulsem pro založení ČAPEK.

V této době se hrálo v republice jen několik málo turnajů a petanque byl opravdu v plenkách. Dnes se koná každý víkend minimálně jeden turnaj po celé ČR a do tohoto už tak nabitého programu jsou zařazeny zápasy mistrovství ČR. Počet hráčů, turnajů, aktuální žebříček a řadu dalších informací o pétanque lze získat na webových stránkách ČAPEK.

Náš klub má v současné době 26 registrovaných hráčů všech věkových kategorií. Klademe také důraz na práci s mládeží, neboť si dobře uvědomujeme, že čas běží a je třeba vychovat naše nástupce, kteří nenechají tradici pétanque ve Stolíně zemřít. Petanque je hra, která vyžaduje koncentraci, přesnost, techniku, vytrvalost, schopnost pracovat v týmu, flexibilní a operativní rozhodování v krátkém čase atd. Myslím, že tyto vlastnosti je třeba u mládeže rozvíjet a proto je i práce s ní naší prioritou. Pravidelný trénink (3x týdně) přináší svoje ovoce.

 

 

Termínová listina turnajů konaných v ČR je velice bohatá a tak si díky svým herním kvalitám vybíráme jen ty turnaje, které mají vyšší úroveň. Mezi ně samozřejmě patří mistrovství republiky, turnaje Centrope evropské tour a turnaje prestige, na kterých se nám daří zaujímat čelní příčky. Tyto turnaje jsou ve většině případů s mezinárodní účastí, a tak je možné porovnat své schopnosti se zahraniční konkurencí. 

 

 

 

Každý rok jsme také pořadateli několika turnajů. Největší z nich je již tradiční „Stolínský turnaj – memoriál Jaroslava Smoly“, kterého se účastní hráči z celé ČR. Pro neregistrované hráče pořádáme turnaj, kde si mohou porovnat svoje herní schopnosti amatéři z našeho regionu. Jako malé poděkování všem sponzorům je již tradiční VIP turnaj. Kromě hry je seznámíme s činností a úspěchy za minulý rok doplněné projekcí fotek z turnajů.

Naše činnost je podpořena i kvalitním zázemím díky klubovně, která nemá konkurenci u jiných klubů v ČR. V letošním roce pořádáme MČR žen, vítězky nás budou reprezentovat na MS 2013, dále prní kolo extraligy a největší turnaj v rámci celé České republiky EURO CUP 2012. Přijedou k nám hráči s Estonska, Švýcarska, Lucemburska, Finska a vítězové loňského Euro Cupu, Monako. Díky spolupráci s MěÚ a hasiči máme možnost trénovat i v zimě. Tato možnost má pro nás obrovský význam, neboť zimní příprava je vždy obrovský výkonnostní bonus do nové sezony. Celá tato činnost je ale spojena se stovkami odpracovaných hodin členů klubu bez nároku na odměnu. V rámci spolupráce s MěÚ jsme schopni získat potřebný materiál pro zvelebování hřiště a jeho okolí, ovšem to nejdůležitější - lidskou práci a šikovné ruce, dodáváme z vlastních řad.

Sledujeme i trendy a tréninkové metody světově úspěšných hráčů a snažíme se je aplikovat do naší přípravy, což přináší svoje ovoce. Takovéto tréninky je ale třeba kvalitně připravovat a zajistit i jejich materiální zabezpečení pomůckami, které nelze v ČR nikde zakoupit, a tak si je opět vyrábíme na koleni sami. Jsou to různé trenažéry na nácvik jednotlivých herních činností, ze kterých se skládají jednotlivé zápasy. V dnešní době pokud chce člověk uspět a herně nezakrnět na úrovni starých trendů, je tato činnost naprosto nezbytná.

Jsem ovšem také velice rád, že naše setkání neplní jen sportovní účel, ale i společenský. Samozřejmě existuje klubová rivalita, ale všichni jsme skvělí kamarádi odhodlaní pomoci jeden druhému. Každý trénink je pro nás nejen nutnost, ale hlavně zábava, humor, setkání s dobrými lidmi a aktivní odpočinek. To je v dnešní uspěchané době dle mého názoru jev již dosti neobvyklý.

Jak je jistě z výše uvedeného textu cítit, jsme parta nadšenců, které pétanque baví, obětují mu hodně svého volného času i prostředků. To je odměněno i spokojeností a úspěchy hráčů. Je mi ctí být prezidentem PEK Stolín a jsem patřičně pyšný na herní i lidskou kvalitu hráčů našeho klubu.

Po letošní velmi úspěšné sezóně máme možnost reprezentovat ČR na mistrovství Evropy žen v Belgii a Eurolize klubů. Oba starty jsou ovšem podmíněny dostatkem finančních prostředků nutných k zajištění dopravy, ubytování a stravování, materiálního vybavení hráčů a doprovodu. Z tohoto důvodu bych rád využil možnosti čerpání dotace na výše uvedené sportovní akce. Bez zajištění dostatečného zabezpečení by nebylo možné reprezentovat ČR a to by mi bylo velice líto, neboť se taková možnost pro náš klub již dlouho nemusí naskytnout. Získat titul mistra ČR v jakékoliv kategorii je podmíněno dlouhodobým tréninkem a systematickou prací celého klubu. Této činnosti věnujeme téměř celý svůj volný čas a nemalou finanční částku z rodinných rozpočtů. Každý úspěch z kategorie mistrovských si tedy velice ceníme, protože stál hráče i členy jejich rodin nemalé úsilí. Možnost reprezentovat ČR je pro nás velikou ctí a zároveň možností získat zkušenosti na mezinárodním poli.

Petanque je ve světě sportem, který aspiruje i na možnost stát se sportem olympijským a v naší republice je stále zařazen ve skupině minoritních sportů. Pozvednout ho z tohoto suterénu společenského zájmu v porovnání s masovými sporty ho lze jen tehdy, když bude mít i zároveň dostatek finančních prostředků, které pomohou našim hráčům startovat na mezinárodních turnajích. Jen tam lze získat potřebné zkušenosti a stát se plnohodnotnými soupeři i nejvyspělejším soupeřům z celého světa. 

Výsledky

 

Mezi naše nejlepší výsledky jistě patří dva tituly mistrů ČR trojic (2000 a 2002), titul mistra ČR mezi jednotlivci, titul mistra ČR 50+, 2 tituly mistryň ČR žen (2011 a 2012), titul mistra ČR smíšených dvojic (2011) a dvakrát titul mistra ČR kategorie klubů (2002 a 2011). Díky těmto kvalitám se naši hráči účastnili třikrát mistrovství světa a jednoou mistrovství Evropy, kde uhráli nejlepší výsledek v historii účasti českých reprezentací na MS. Tyto MS se konaly v Portugalsku a Francii a ME v Belgii. Naši hráči a hráčky tam hráli i se soupeři z exotických zemí. Bylo to pro ně obrovskou zkušeností, sportovním úspěchem, ale i zážitkem na který se nezapomíná. 

tým